Artikel om foder til geder

Anmeldelse: november 1999 Så er det endelig lykkedes. Efter at gedeavlere i årevis har fodret deres geder efter de forhåndenværende søms princip kan vi nu tilbyde : Kraftfoder specielt udviklet til geder.

Historisk tilbageblik: Geden har været tamdyr i ca. 6000 år, men har alligevel mange af sine oprindelige adfærdsmønstre i behold. Geden er drøvtygger og er et lille stærkt dyr.


Gedeavlen i Danmark har gennem tiderne haft meget skiftende vilkår og dens anseelse har været lige så omskiftelig. Igennem hele middelalderen var den et talstærkt husdyr, som fouragerede i vore krat og skove. Den fik der netop det foder, der var dens naturlige og gav mælk og kød til den daglige husholdning.

Men geden rydder alt. Skovene tog skade og det blev forbudt gederne at færdes frit. Den blev et hendøende husdyr. Under de 2 verdenskrige steg antallet af geder i Danmark igen. Den blev opformeret som en slags "fattigmandsko". Man så den stå i tøjr på vore grøftekanter, hvor den kunne æde alt ukrudt. Ofte åd den planter, der gav en ram smag i mælk og kød, hvorfor mange mennesker efterhånden som velstanden vandt indpas i Danmark igen afskaffede dette nøjsomme dyr. I de sidste 15-20 år har gedeavlen igen været i fremgang. Vores stigende ernæringsbevidsthed har givet geden en renæssance som "økologisk" husdyr. Mange familier har et ønske om at være selvforsynende. Det klarer geden, som kan give mælk og kød til husholdningen. Samtidig er den et klogt dyr, der giver dens ejere mange glæder i hverdagen.

Men fodringen???

Det er sagt at geden kan leve af "avispapir og papkasser". Det passer ikke. Nok er den et nøjsomt dyr, men rigtig fodring er en betingelse for daglig glæde – frem for dødsfald og dyrlægeregninger.

Gedeavlere har i vinterhalvåret, hvor geden skal have kraftfoder, forsøgt med fårefoder. Det går ikke. Geder behøver kobber, det tåler får ikke. Andre fodrer med korn. Det er ikke nok. De seneste år har gedeavlere givet kvægfoder til gederne om vinteren. Det er gået betydelig bedre. Men også kvæg og geder er forskellige. Så hvorfor ikke lave en speciel kraftfoder blanding til geder???

Pia Nilsson på Sjælland har taget initiativet til – med konsulentbistand – at vi nu har afprøvet en speciel Gedeblanding fra forderstoffirmaet ØA. Det har vist gode resultater. Gederne fik en flot pels og et godt udseende. De har læmmet nemt og kiddene var livskraftige.

Foderet er sammensat, så gederne – udover kraftfoderet kun skal have halm. Der er lavet foderplan til geder i forskellige vægtklasser – til goldgeder og til ilæmmede geder. Man kan erstatte en del af foderet med hø eller til bukke erstatte en del af foderet med roepiller.

Foderet indeholder 19,6% råprotein (15,7% fordøjeligt råprotein) samt mineraler og vitaminer. Gederne får deres mineral- og vitaminbehov dækket, når man fodrer med Gedeblandingen. Det gælder dog ikke goldgeder og midtdrægtige geder (de får ikke så meget foder). Derfor kan man overveje at give gederne fri adgang til mineraler (kvægmineral type 1), som man ofte gør. Dette administrerer geder som regel godt. Eller man kan tilbyde dem det og se om de viser interesse.

 

 

 

tilbage til oversigt - andre dyr